פאולה עליון — :”כל אמא צריכה בת”

חמישי, 08.02.12 | שעה 20:00

 

 אודות התערוכה 

:”כל אמא צריכה בת” הוא משפט השגור בפיותיהן של אימהות לבנים המייחלות לבת על מנת להגשים את ההבטחה הרווחת בדבר אחוות הנשים במשפחה. פאולה עליון היא הבת הצעירה והמובטחת במשפחה מרובת בנים. בתערוכה מתמודדת עליון עם המטלות, הציפיות, התקוות והאכזבות שבתפקיד המיועד.

מסע הבריחה מהייעוד החל אצל עליון בגיל עשרים עת עלתה מארגנטינה לארץ בגפה. בהמשך מסעה היא נוטשת את ייעודה כמורה לאנגלית לטובת לימודי אמנות במדרשה, נישאת לבן זוגה הישראלי, יולדת את ילדיה ולבסוף, מתמודדת עם דמות הבת המורדת, המסרבת למלא אחר הציפיות, בתערוכה זו.

עליון מציירת ציורים רזים על פי תמונות ילדות. דמות הילדה העולה מן הציורים מטלטלת, הומוריסטית ופרדוקסלית. מצד אחד היא במרכז הפריים בביקיני אדום לוהט, לפעמים ללא החלק העליון, מנגד, היא תמיד עוטה מסיכה ומשקפיים או מעוותת את פניה דווקא כדי להתכער. בציורי הילדות של עליון אין נוסטלגיה או געגוע לנוף, למולדת ולמשפחה והילדה הופכת למעין סמל לציפייה שהכזיבה.

שלא כבציורי מארי קאסאט המתארת יחסים חמים, הדדיים ואידיליים בין אימהות לבנותיהן, עליון חושפת את המורכבות שביחסים האלה ושואלת במודע מרכיבים תמטיים וצורניים מסיפור כיפה אדומה. קל לזהות את האם, הסל, היער, הזאב והכיפה האדומה המופיעים בציורים כמו גם את מה שנובע ממנו: אם שולחת את בתה לאזור סכנה ומבקשת ממנה להתנהג כראוי. הדואליות ההפכפכה בין המעשה מצד אחד לבין הנאמר מהצד האחר לא מותירה לילדה ברירה אלא להמרות את פי האם ולהצטייר כמעט כמו בן פראי ומתריס.

נעילת התערוכה: 04.04.2012

 שיח גלריה 
שבת 24.03.2012 | שעה 11:00

Paula Elion — :”Every mother needs a girl”

Thursday 08.03.12 | at 20:00

 About the exhibition 
‏Paula Elion exposes the complex relationships between mothers and their daughters in a painting exhibition with the story of Little-Red-Riding-Hood lurking in the background.
‏:”Every-Mother-Needs-A-Girl” is a pervasive saying by mothers of sons yearning for a daughter to fulfill the prevalent promise of female family sisterhood. Paula Elion is the young promised daughter in a son ridden family. In this exhibition, Elion confronts the chores, expectations, hopes and disappointments that come with the destined role.
‏Elion commenced her escape from her destiny at the age of twenty when she emigrated from Argentina alone. Later, she abandons her calling as an English teacher for Art studies, marries her Israeli partner, gives birth to her children and finally, in this exhibition, confronts the image of the rebel daughter refusing to live up to her expectations.
‏Elion draws lean drawings based on childhood pictures. The emerging image of a daughter is shocking, humoristic and paradoxical. On the one hand she is in the center of the frame wearing a red-hot bikini, sometimes with no upper part, on the other hand she always wears a mask and sunglasses or grimaces to make herself uglier. Elion’s childhood paintings lack nostalgia or longing to the scenery, homeland and family. The daughter becomes a symbol for a disappointing anticipation.
‏Contrary to Mary-Cassatt’s paintings depicting warm, mutual, idyllic mother-daughter relationships, Elion exposes the complexity of these relationships consciously appropriating thematic and formal ingredients from the story of Little-Red-Riding-Hood. The mother, basket, woods, wolf and red-hood are easily identifiable as well as their implications: a mother sends her daughter to the danger-zone requesting her to behave properly. The fickle duality between the action on the one hand and the narrative on the other leaves the daughter no choice but to disobey the mother and be portrayed almost as a wild defying son.

Closing: 04.04.12

 Gallery talk 
Saturday 24.03.2012 | at 11:00