מיכל בן-זאב — חצר אחורית

חמישי, 05.06.14 | שעה 20:00

 
 מיכל בן-זאב — חצר אחורית

 אודות התערוכה 

בתערוכת הציורים חצר אחורית משלבת מיכל בן-זאב בווירטואוזיות עזה: מקום ותודעה.
החצר האחורית הוא מקום הצמוד לבית. זהו שטח מוסתר בו נדחפים כלים, חפצים, פריטים שעבר זמנם אבל לא נזרקו. זהו פרוזדור פורגטוריום לחומרים נטושים. במשך שנתיים שוטטה בן-זאב בחצרות האחוריות של ישראל בכפרים ובערים הגדולות ותעדה את המתרחש. בציורים עזי מבע, פראיים ולוהטים היא יוצרת פסיפס מיומן של הנראה לעין והמוסתר מלב. העזובה המודחקת הנערמת בחצרות ישראל, שמתגלית בציורים, היא לעיתים מצחיקה, שמחה, ומאירת עיניים ולעיתים, עגומה, מדכאת, פראית ושוחרת רע ממש כמו התודעה האנושית.

בן-זאב מזהה ברגישות מופתית את ההקשר ומשתמשת במטאפורה הזו על מנת לשרטט בדיוק ובמיומנות, בהומור ובפקחות את מצבה הנפשי. כמו גם בתערוכתה הקודמת בצדיק, שוזרת בן זאב נאמנות למקור בחומרי הגלם: בפרטי הטרקטור, המרצפת והעלים וחותרת תחת הקומפוזיציה, ההקשר והתוכן. הסינתזה בין תחושת הממשות לבין ההמצאה הפנטסטית שהיא היסוד בעבודתה של בן-זאב פורצת בתערוכה זו במלוא העוצמה.

 אוצרת 
חנה קומן

נעילת התערוכה: 05.07.14

Michal Ben-Zeev —​ ​Back Yard

Thursday​ 05.06.14 | at 20:00

 About the exhibition 

In her Back-Yard drawing exhibition, Michal Ben-Zeev combines Place and Consciousness with fierce virtuosity. The back yard is a place attached to the home. It’s a hidden area where utensils, objects, expired items not yet disposed-of are dumped. It’s a Purgatorium for abandoned materials. For two years has Ben-Zeev been loitering Israel’s back yards, in villages and cities documenting their occurrences. In a collection of expressive, wild, sizzling paintings she creates an accomplished mosaic of the visible to the eye and hidden from the heart.
The repressed abandonment piling in Israel’s backyards, revealed in the paintings is at times funny, happy, enlightening and at times gloomy, depressing, savage and vicious just like the human consciousness.

With impeccable sensitivity, Ben-Zeev identifies the context and uses this metaphor to draw with precision and dexterity, with humour and shrewdness her mental state.
As in her previous exhibition at Zadik, Ben-Zeev weaves faithful raw materials: in the details of the tractor, the tile and leaves and digs beneath the composition, context and content. The synthesis between the sense of reality and the fantastic invention which is at the heart of Ben-Zeev’s work bursts in this exhibition in full force.

 Curated by 
Hana Coman

Closing:​ 05.07.14