חנן שלונסקי — מלחמה חדשה

חמישי, 19.04.12 | שעה 20:00

 

 אודות התערוכה 

כמו נביא בעירו מצייר חנן שלונסקי עננים שחורים כבדים ומסוגננים המתנפצים לתוך שמי תכלת הרחק ומעל לבתיה השלווים של עיר תמה. הסדרה נראית למראית עין כהמשך ישיר של הציור הנט ורליסטי הארצישראלי אבל למעשה הנה מבע אירוני על נושא עיר ותקומה.

מושפע מה פוטוריסטים האירופאים בני המאה, שוחרי המלחמה, הצבאיות וההרס, חפץ שלונסקי בתערו כה זו לחבק את המלחמה הבאה, כי היא זו המגביהה את רוח האדם ומביאה את האנוש לשיאים טכנולוגים, רגשיים ואסתטיים. אילו בחר במילים כהבעה היה מוסיף טקסט המספיד את הנופלים, מנחם את האבלים ומאחל החלמה לפצועים. במקום זאת הוא בוחר בערכים הקלסיים הפורמליים של הציור: הקומפוזיציה, הצבע, הפרופורציה והפרספקטיבה כדי להעלות על נס מלחמה חדשה.

הג’סטה ההרסנית של הפוטוריסטים נצבעת אצל שלונסקי בצבעי טמפרה אורגניים. הוא רוקח בחושניות את הפיגמנטים עם שעווה קרה ומעלה אותם על הבד שקופים, אטומים עבים או מדוללים בהת אם לאורה המשתנה של העיר: צבעונית ועזה בחורף, שרופה ודהויה בקיץ.

העבודות הצבעוניות מלאות פערים: החלונות חסרים, האנשים נעדרים הדלתות חסומות והעשן מיתמר מאליו. שלו נסקי סומך על הצופה שישלים את הסיפור בעצמו ויהפוך לחלק בלתי נפרד ממעשה האמנות הרוקח מלחמה חדשה על בד.

נעילת התערוכה: 20.05.2012

Hanan Shlonsky — New War

Thursday 19.04.12 | at 20:00

 About the exhibition 
‏Like a prophet in his own town, Shlonsky draws heavy, dark, stylized clouds crashing into blue skies far and above the pastoral houses of an innocent town. On the surface the series is a direct derivative of naturalistic Eretz-Israeli drawing. It makes in fact an ironic statement on the theme of a town and resurrection.

‏Inspired by hundred-year-old European futurists – infatuated with war, militarism and destruction, Shlonsky wants in this exhibition to embrace the next war, as it elevates the human spirit, raising humanity to technological, emotional and aesthetic climaxes. Had he chosen words as his medium, he would have added text eulogizing the dead, consoling the grieving and wishing recovery to the wounded. Instead, he chooses the formal classical values of drawing: composition, color, proportion and perspective to glorify the new war.

The futurists’ destructive gesture is dyed in Shlonsky’s drawings in organic tempera colors. Sensuously, he concocts the pigments with cold wax applying them on the canvas translucent, opaque – thick or diluted – according to the town’s changing light: colorful and intense winters, scorched and faded summers.

‏The colorful works are full of gaps: missing windows, absent people, blocked doors and self-soaring smoke. Shlonsky counts on the viewer to complement the story and become an integral part of the artful brewing of a new war on canvas.

Closing: 20.05.12