דוד טרטקובר — רישומים 2013

רביעי, 29.01.14 | שעה 20:00

 
 דוד טרטקובר — רישומים 2013

 אודות התערוכה 

בסדרת רישומים משנת 2013 ממשיך דוד טרטקובר לטוות את דמותו של הצבר. הפעם, ביד חופשית, שובבה, רגישה וחומלת הוא מדייק ומזקק את צורתו ובכך נוטל ממנו את תכונותיו: את החספוס הקוצני ועסיסיותו המתקתקה.

הצברים של טרטקובר נטולי אדמה וכלי קיבול מחוללים במרכז הנייר במנעד אבולוציוני של צורה וצבע. מבשרניים ורושפים בצבעים עזים ודומיננטיים ועד צנומים ומונוכרומטיים, חיוורים שתש כוחם.

כבר סמכא במיתוס הארצישראלי הוא מרחיב את גבולות ההתייחסות אל הצבר כסמל ויוצק תוכן חדש ומלא תגר על משמעותו. מחד, אינו מפחית מערכו הסגולי ומיכולותיו ומנגד מודע לחולשותיו ולתלישותו בענווה רבה.

 אוצרת 
חנה קומן

נעילת התערוכה: 02.03.14

David Tartakover — ‏Drawings 2013

Wednesday 29.01.14 | at 20:00

 About the exhibition 

In a series of drawings from 2013 David Tartakover keeps weaving the image of the Sabra. This time, with a free hand, naughty, sensitive and compassionate he tapers and distills its form thus depriving it of its features: its pricky roughness and sweet nectar.

Tartakover’s cacti lack earth or container, dance at the center of the paper in an evolutionary pallet of shape and color. From fleshy, sparking in potent, dominant colors to lean and monochromatic, pale exhausted.

An authority in the Eretz-Israeli myth he expands the borders-of-reference to the Sabre as symbol and casts new challenging meaning into its significance. On one hand he doesn’t diminish its specific value and its capacities, yet is aware of its vulnerabilities and rootlessness with great humility.

 Curated by 
Hana Coman

Closing: 02.03.14