צ’נצ’ל בנגה , רות נורמן — גשרים — תערוכה זוגית

חמישי, 30.04.15 | שעה 20:00

 
 צ'נצ'ל בנגה , רות נורמן — גשרים - תערוכה זוגית*

 אודות התערוכה 

בתערוכת ציורים משותפת, נוטלים האמנים צ’נצ’ל בנגה ורות נורמן את הגשר המאפשר גישה בין שני מקומות ללא מעבר רציף, כסמל מתווך בין תרבויות. תחושת ההחמצה בגלל מהירות הנסיעה, עמודי הבטון הכבדים האוחזים באדמה ותומכים בכביש מרחף, חלוקת הדרך והזמן על פי הגשרים שכבר חצתה, הם מקצת מהגירויים שהניעו את נורמן- אמנית ישראלית המתעסקת בנוף- לצייר גשרים. בצבעי שמן על נייר דופלקס, מעניקה נורמן לגשר מעמד של מקדש, שלו עמודים מונומנטאליים המגמדים את העומד מתחתם, מיקום בלב ליבו של הנוף, סימטריה בין התמיכות, פרופורציה מושלמת ופרספקטיבה למרחוק. הגשרים בציוריה הופכים למעין מסגרת תוחמת ומפוארת לציורי הנוף. נורמן מדייקת בפרטי הגשר במכחול עבה ובתנועות רחבות מצד אחד, משחררת ומטשטשת את הנוף מהצד האחר. כך, הגשרים הנעלמים מהעין בגלל מהירות הנסיעה, הופכים בעבודותיה לנוכחים אדירי ממדים המשתלטים על הנוף ההדור והשברירי, בהפוך למציאות.

בנגה- יליד הודו, חי ויוצר בישראל כארבע עשרה שנים- אוחז בגשר מכל קצותיו התרבותיים. באחד, האמנותי, שואל את דימויי הגשרים האימפרסיוניסטים מפאריז, ארז’אנטיי וז’יוורני; בשני, הישראלי, שואל את הדימוי מנסיעותיו המרובות בכביש אחד לשדה התעופה ומהגשר הכעור שנבנה למול עיניו בהולילנד בירושלים ובאחרון, מהגשרים בהודו בה החיים והמוות תלויים בגשר ועל כן בטרם בנייתו מקריבים לו קרבנות למזל טוב. בנגה קושר את הגשר לפנטסטי. בדיו וצבעי מים על נייר הוא יוצר איחוד זורם, רך ומאיר עיניים בין הגשר לאיבריהם האורגניים של האדם והבהמה. הגשרים של בנגה הפוכים מאלה העצומים של נורמן, הם מרחפים בעדינות במרכז הדף, לא אוחזים בדבר ומהווים ישות חיה ואוטונומית ללא הקשר. נקודת האחיזה הריאליסטית של בנגה בציור הגשר, מתהפכת באחת לשלמות סוריאליסטית ייחודית.
הגשרים של נורמן-בנגה מהווים מיזוג מושלם ומשובח של הפכים בהתבוננות במרחב, במסריו ובתכונותיו ומכאן גם דרכי ההבעה השונות המשלימות.

 אוצרת 
חנה קומן

שיח גלריה: 16.05.15 | שעה 11:00

נעילת התערוכה: 30.05.15

Chanchal Banga, Ruth Norman — ‏Bridges — a duo exhibition

Thursday​ 30.04.15 | at 20:00

 About the exhibition 

In a shared exhibition of paintings, artists Chanchal Banga and Ruth Norman address the bridge enabling passage between two disjoint places, as a connecting symbol between cultures. The loss of sensation due to the driving speed, heavy concrete pillars grasping the ground and supporting a hovering road, the division of road and time according to the bridges she already crossed, are just a few of the stimuli that drove Norman, an Israeli artist preoccupied by scenery, to paint bridges. Using oil colors on Duplex paper, Norman bestows upon the bridge the status of a temple with monumental pillars dwarfing anyone standing under them, a location in the heart of the scenery, symmetry between supports, perfect proportions, and perspective into the distance. The bridges in her paintings become a magnificent frame, a boundary for the scenery paintings. Norman is punctilious with the bridge details using a thick brush and broad strokes on one hand, letting go and blurring the scenery on the other. Thus, the bridges vanishing from the eye in the high speed traffic are transformed in her work into colossal presences taking over the elegant fragile scenery, contrary to reality.

Banga, born in India and creating in Israel over the last fourteen years, grasps the bridge from all its cultural ends. From the artistic end, he appropriates the Impressionists’ bridge images of Paris, Argenteuil, and Giverny; in the other, Israeli end, he adopts the image from his many travels on highway-one to the airport and from the ugly bridge constructed in front of his eyes at Jerusalem’s Holy-Land, and in the last end, from bridges in India where life and death depend on the bridge, and therefore prior to its construction sacrifices are offered for good luck. Banga links the bridge to the fantastic. In ink and water colors on paper he creates a flowing union, soft and enlightening between the bridge and the organic limbs of humans and beasts. Banga’s bridges are the opposite of Norman’s grandeur, they float delicately in the center of the page, holding nothing and become a contextless, autonomous living entity. Banga’s realist supporting point is at once transformed into distinct surrealist wholeness.
Norman-Banga’s bridges are a perfect remarkable synthesis of opposite observations in space, in its messages, and attributes and hence the opposite complementing expressive ways.

 Curated by 
Hana Coman

Gallery talk:​ 16.05.15 | at 11:00

Closing:​ 30.05.15