תיכף אשוב — תערוכה קבוצתית

חמישי, 01.02.18 | שעה 20:00

 
 תיכף אשוב — תערוכה קבוצתית

 משתתפים 

שירלי אגוזי | תרצה אולמן | דוד בובטס | דן בירנבוים | גרישה בלוגר | צבי בן ארץ | צ׳נצ׳ל בנגה | הדר גד | שרית לילה האס | איציק הכהן | איוון הלמריך | יגאל זמר | נירה טסלר | דוד טרטקובר | אבי יאיר | אמנון יוהס | זהר כהן | דבורה מורג | משה מנוחין | רות נורמן | מירי נשרי | תמי סואץ | שי עבאדי | רינת פודיסוק רייזנר | דלית פרוטר | אתי צ’כובר | הגר קדימה | דובי קדמון | מעיין קראים | דן רייזנר | אוהד שאלתיאל | חנן שלונסקי | Latzi

 אודות התערוכה 

בתערוכה קבוצתית רבת משתתפים, יתאפשר לאמנים ליטול חלק בניסוי אמנותי המבטל לחלוטין את תפקיד האוצר. את תהליך הצבת התערוכה הקשורה בהיעדרות – המלווה בדרך כלל בחזון, תמה, בחירה, ניסוח ותלייה- ייקחו האמנים על עצמם.

במשך תשע שנים זומנתי אל עולמם של אמנים, עולם עתיר צבע, רגש, בהלה, התעלות, מחשבה ודמיון. נשאבתי. נפעמתי שקו, כתם, צורה ודימוי מייצרים באחת היגד לאלף מילים. האמנים העמידו בפני בחירות, החלטות, תכנונים וניסוחים שפארו את עולמי, הרחיבו את גבולות שמחתי ואת מורכבותו ועדינותו של היומיום. היוו פס-קול לחיי. בלי שים לב, שכחתי לנסח את המשפטים הראשונים של כל סיפור קטן שפגשתי- הרגל פיסיולוגי שמלווה אותי מגיל שש. התגעגעתי למילים ולצורתן, לחיפוש ולדקדוק, לדמויות ולמעשיה. ללכתוב.

אני רוצה להשתמש בהיעדרותי הזמנית והתרחקותי הגיאוגרפית על מנת ליצור תערוכה המפרקת את יחסי הקרבה בין אמנים לאוצרים. עשייתם האמנותית תגדיל את מרחב מחייתה ותפלוש למעוזי הבחירה, העריכה, הניסוח והתליה של האוצרת הנעלמת. חישוב המסלול החדש יאלץ אותנו להתאפק ולבלום את הסקרנות הקשורה בנפשו של האחר ולהתרכז בעשיה בדידית, המנוטרלת מדיאלוג מפרה, הכוונה ועצות.

התערוכה תיכף אשוב עוסקת בתלות והשלה, היעדרות ושיבה. זהו ניסיון שתוצאותיו אינן ידועות אבל מבטיחות מחשבות, רגשות ומסע אל נבכי הנפש והקירות של “צדיק”- הגלריה לאמנות האפשר.

נעילת התערוכה: 03.03.18

Back Shortly — Group Exhibition

Thursday 01.02.18 | at 20:00

 Participants 

Shirley Egozi | Tirza Ullmann | David Bovetes | Dan Birenboim | Grisha Bluger | Tzvi Ben Aretz | Chanchal Banga | Hadar Gad | Sarith Leila Haas | Isaac Hacohen | Yvonne Helmrich | Yigal Zemer | Nira Tessler | David Tartakover | Avi Yair | Amnon Yuhas | Zohar Cohen | Dvora Morag | J. Maurice Mnoukhine | Ruth Norman | Miri Nishri | Tami Suez | Shy Abady | Rinat Podissuk Reisner | Dalit Proter | Etti Chechover | Hagar Kadima | Dubi Kadmon | Maayan Kraim | Dan Reisner | Ohad Shaaltiel | Hanan Shlonsky | Latzi

 About the exhibition 

In a multi-participant group exhibition, artists will be given the opportunity to partake in an artistic experiment totally eliminating the curator’s function. The artists will take upon themselves the process of setting-up the Absence exhibition, typically consisting of a Vision, Theme, Choice, Selection and Hanging.

For nine years I have been summoned to the world of artists, a world full of color, sentiment, panic, elation, thought and imagination. I was drawn in. Exhilarated that a line, stain and image generate at once a statement for a thousand words. The artists presented me with choices, decisions, planning and phrasing that glorified my world, expanded the limits of my happiness and the daily complexity and delicacy. Were the soundtrack of my life. Oblivious, I forgot to phrase the first sentences of every tiny story that I encountered, a physiological habit that has accompanied me since the age of six. I missed the words, and their shapes, the search and grammar, the personas and the tale. The writing.
I want to use my temporary absence and my geographical distance to create an exhibition deconstructing the close relations between artists and curators. Their artistic work will expand the living space and invade the bastions of choice, editing, phrasing and hanging of the missing curator. Recalculating the new path will force us to restrain and curb the curiosity related with the other person’s soul, and focus on isolationist work, neutralized of fertilizing dialogue, guidance and advice.

The Back Shortly exhibition deals with dependence and shedding, absence and return. It’s an attempt whose outcomes are unknown but promise thoughts, sentiments, and a journey into the depths of the spirit and the walls of “Zadik” – the gallery for attainable art.

Closing: 03.03.18