1. עכשיו בגלריה צדיק:

    אבי יאיר — האמיני יום יבואאבי יאיר — האמיני יום יבוא

    תחריטים ואובייקטים העוסקים בגעגוע לטופוגרפיה של גבול, עומדים במרכז תערוכתו של אבי יאיר.

    נעילת התערוכה: 30.04.17

    עוד על התערוכה »