1. עכשיו בגלריה צדיק:

    תיכף אשוב — תערוכה קבוצתיתתיכף אשוב — תערוכה קבוצתית

    בתערוכה קבוצתית רבת משתתפים, יתאפשר לאמנים ליטול חלק בניסוי אמנותי המבטל לחלוטין את תפקיד האוצר. את תהליך הצבת התערוכה הקשורה בהיעדרות — המלווה בדרך כלל בחזון, תמה, בחירה, ניסוח ותלייה — ייקחו האמנים על עצמם.

    נעילת התערוכה: 03.03.18

    עוד על התערוכה »