1. עכשיו בגלריה צדיק:

    איציק הכהן — נוכחות מושלכתאיציק הכהן — נוכחות מושלכת

    תערוכת ציוריו של איציק הכהן אוחזת שתי סדרות. האחת, מקבץ שאלות אודות הוויה מפוחדת והשניה מציגה פתרונות אלימים.

    נעילת התערוכה: 07.01.17

    עוד על התערוכה »